ВІТАЄМО НАШИХ КОЛЕГ!

Президента Світового конгресу українських юристів Миколу Оніщука, віцепрезидентів Михайла Савчина та Юрія Волошина, що мають науковий ступінь доктора юридичних наук, включено до складу Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України за такими напрямами, як: судоустрій, прокуратура і адвокатура; конституційне право; міжнародне право відповідно.

  

Розпорядження про створення Науково-консультативної ради підписав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук 30 грудня 2021 року. Цим розпорядженням затверджено персональний склад і Положення про Науково-консультативну раду.

Згідно з Положенням – це консультативно-дорадчий орган, що функціонує для залучення висококваліфікованих фахівців у сфері права до законопроектної роботи, підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховної Ради України, які потребують наукового забезпечення.

Науково-консультативна рада утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права, її членом може бути фахівець, який має науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), адвокат, суддя у відставці.

Основними завданнями Науково-консультативної ради є: підготовка пропозицій щодо розвитку пріоритетних напрямів діяльності Верховної Ради України; науковий супровід законопроектної роботи; вивчення проблемних питань щодо застосування норм права, які виникають під час реалізації ухвалених Верховною Радою України нормативно-правових актів.

Ця подія підтвердила високий науковий статус членів Керівної Ради СКУЮ і відповідає головній меті діяльності Світового конгресу – залученню юристів українського походження до розвитку демократичних перетворень і розбудові правової держави в Україні.

Участь наших колег у роботі Науково-консультативної ради, безумовно, допоможе реалізації одного з головних статутних завдань Світового конгресу: сприяти правовим і політичним реформам в Україні, що спрямовані на формування громадянського суспільства і правової демократичної держави з ефективно функціонуючими соціально-політичними інститутами.

*

Василь Фаринник — переможець рейтингу “Читацьке визнання – 2021”

 

Головний редактор видання  “Закон і Бізнес” Роман Бобов вручив члену Керівної Ради Світового конгресу українських юристів, керуючому партнеру АО CREDENCE Василю Фариннику Диплом як переможцю рейтингу «Читацьке визнання – 2021».

Цієї високої оцінки профільного юридичного видання Василь Іванович удостоєний за публікацію під назвою “Провадження без термінів. Як довго може тривати дізнання без вручення особі підозри”. Цей матеріал став одним із найпопулярніших на сайті zib.com.ua минулого року.

 

У статті розглядалися актуальні проблемні питання, які виникли через внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, зокрема щодо сфери досудового розслідування кримінальних проступків (Facebook: 17 січня 2022 року, Адвокатское объединение Credence).

Вiтаємо!