ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про початок VІІ Національного конкурсу на краще юридичне видання 7 травня 2024 р., м. Київ

На третьому засіданні Організаційного комітету VІІ Національного конкурсу на краще юридичне видання (далі – Конкурс), що відбулось 1 травня 2024 року, уточнено терміни проведення окремих конкурсних заходів (нормативні документи – додаються), остаточно затверджено перелік конкурсних комісій та установ, на базі яких вони будуть працювати, обрано їх голів (співголів). Зокрема:

першої конкурсної комісії

(за номінаціями – юридичні колективні монографічні видання; юридичні індивідуальні монографічні видання)

Скрипнюка Олександра Васильовича, директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України, Заслуженого юриста України;

другої конкурсної комісії

(за номінаціями – юридичні підручники; навчальні посібники/практикуми, курси лекцій, хрестоматії та інше)

Бошицького Юрія Ладиславовича, ректора Київського університету права НАН України, кандидата юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України;

–  Коваленка Валентина Васильовича, першого заступника голови Київської міської організації Союзу юристів України, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, Заслуженого юриста України;

третьої конкурсної комісії

(за номінаціями – збірники нормативних актів, коментарі, довідники та інше/науково-популярні, науково-практичні і довідкові видання у галузі права; періодичні юридичні видання/часописи тощо)

Мельничук Наталію Олексіївну, заступницю директорки Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докториню юридичних наук, професорку, Заслуженого юриста України;

Демського Сергія Едуардовича, заступника директора державного підприємства «Голос України», Заслуженого юриста України;

четвертої конкурсної комісії

(за номінацією: аспірантські та студентські наукові публікації у періодичних юридичних виданнях)

Лазура Ярослава Володимировича, декана юридичного факультету Ужгородського національного університету, доктора юридичних наук, професора;

Костицького Василя Васильовича, народного депутата України І, ІІ, ІІІ скликань, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України, Заслуженого юриста України.

Керівникам конкурсних комісій рекомендовано провести до 20 травня 2024 року перші засідання конкурсних комісій, на яких затвердити: пропозиції щодо персонального складу конкурсних комісій; плани роботи конкурсних комісій; списки фахівців, що залучатимуться до експертизи юридичних видань; робочі групи з питань конкурсу (за необхідності) відповідно до Положення про конкурсні комісії по розгляду й оцінці юридичних видань.

Оприлюдненням в медіа юридичного спрямування, розміщенням на сайтах Світового конгресу українських юристів та Союзу юристів України повідомлення Оргкомітету про умови проведення VІІ Національного конкурсу на краще юридичне видання (додаються) останній вважається розпочатим.

Умови проведення VІІ Національного конкурсу на краще юридичне видання.
Положення про VІІ Національний конкурс на краще юридичне видання.
Положення про конкурсні комісії.
Положення про спонсорство.

О. Сухоруков,

секретар Оргкомітету конкурсу