РОЗШИРЮЮТЬСЯ ОБРІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА

Сьогодні, 22 лютого 2022 року, президент СКУЮ, доктор юридичних наук Микола Оніщук підписав Меморандум про співробітництво між Світовим конгресом українських юристів та Українським Вільним Університетом (Мюнхен, ФРН), що завершило тримісячний період перемовин, який розпочався в листопаді минулого року, коли відзначався 100-річний ювілей першого в Європі україномовного навчального закладу.

Під час тих святкових заходів віцепрезидент СКУЮ, доктор юридичних наук, професор Михайло Савчин вручив ректорці Університету доктору, професору Марії Пришляк вищу нагороду Світового конгресу “Золоту відзнаку” за особисті видатні досягнення в царині збереження української ідентичності та інтелектуальної спадщини, розвитку української правничої традиції, науки і культури за кордоном і з нагоди 100-річчя Українського вільного університету.

Заснований в 1921 році, УВУ є не тільки одним із найстаріших приватних навчальних закладів Німеччини, але єдиним у світі вищим навчальним закладом поза межами України з українською мовою навчання.

Університет складається з трьох факультетів: державних та економічних наук, філософського факультету та факультету україністики, які здійснюють магістерські і докторські студії за спеціальностями: політологія, психологія, мистецтвознавство, історія, україністика, правознавство, економіка бізнесу, міжнародні відносини, порівняльне літературознавство. За роки існування УВУ очолювали і в ньому викладали видатні вчені українського походження.

Бібліотека УВУ становить левову частку потенціалу університету. Тридцять тисяч книг, зібраних впродовж довгих років української історії, репрезентують найрізноманітніші сфери науки та життя. У 1991 році комісія Міністерства внутрішніх справ Німеччини визнала бібліотеку УВУ найважливішим джерелом україністики в німецькомовному світі.

Сьогодні Український Вільний Університет – це поєднання традиційних цінностей і сучасних підходів та методів викладання, що динамічно розвивається й успішно продовжує свою діяльність, плекаючи високі ідеали академічної свободи й професіоналізму, слугуючи містком порозуміння між Україною та Німеччиною, Україною та США, Україною і Європою та науковим світом загалом.