Керівна Рада СКУЮ завершила свою організаційну розбудову

Двадцять першого грудня 2020 року відбулося друге засідання Керівної Ради Світового конгресу українських юристів (у режимі обміну електронними документами), яке фактично завершило формування і структуризацію вищого керівного органу Конгресу, що діє поміж Загальними зборами, та унормувало діяльність його складових.

Під час засідання було утворено п’ять постійних комісій та один комітет Керівної Ради, затверджено їх керівництво, зокрема:

  • Комісію з конституційних питань, правових реформ та розвитку громадянського суспільства (Савчин М. В., Ставнійчук М. І.);
  • Комісію з питань судової реформи (Пасенюк О. М., Шелест С. Б.);
  • Комісію з питань міжнародних відносин і міжнародного права (Волошин  Ю. О., Красовський К. Ю.);
  • Комісію з питань розвитку юридичної науки, правничої освіти (Петришин О. В., Бойко А. М.);
  • Комісію з питань правоохоронної діяльності, безпеки та оборони (Баганець О. В., Шатковський П. М.).

З метою здійснення підготовчої роботи щодо заохочення індивідуальних і колективних членів громадської спілки зокрема, а також підвищення ефективності діяльності ГС “СКУЮ” по реалізації її статутних завдань в цілому, був утворений Номінаційний Комітет Керівної Ради у складі голови,  двох заступників голови Комітету, усіх віцепрезидентів ГС “СКУЮ” (за посадою). Відповідно до Регламенту Комітету, що був затверджений на цьому ж засіданні, його очолив президент Світового конгресу українських юристів Микола Оніщук.

З урахуванням пропозицій і зауважень членів Керівної Ради були затверджені в остаточній редакції Положення про нагороди у Світовому конгресі українських юристів, Регламент Номінаційного Комітету Керівної Ради ГС “Світовий конгрес українських юристів”. Таким чином, ці документи, а також Положення про постійні комісії Керівної Ради, ухвалене на її попередньому засіданні, завершили формування нормативної основи діяльності всіх структурних складових Керівної Ради Світового Конгресу.

За поданням президента Світового Конгресу Миколи Оніщука та у відповідності зі Статутом СКУЮ і рішеннями Керівної Ради від 16 жовтня 2020 року керівники структурних підрозділів Керівної Ради були призначені віцепрезидентами Світового конгресу українських юристів, а саме: Олексій Баганець, Андрій Бойко, Юрій Волошин, Микола Голодняк, Інна Ємельянова, Валерій Карпунцов, Костянтин Красовський, Олександр Пасенюк, Олександр Петришин, Сергій Прилипко, Михайло Савчин, Марина Ставнійчук, Петро Шатковський.

Завершення організаційної розбудови Керівної Ради дозволить у наступному році розгорнути активну діяльність щодо залучення до лав Світового Конгресу нових членів як в Україні, так і за її межами, сприятиме подальшому впровадженню принципів верховенства права в нашій державі.