Заява Світового конгресу українських юристів: На сторожі збалансованої конституційної демократії

29 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення № 13-р/2020, яким суттєво послабив та звузив юридичну основу для діяльності антикорупційних органів.

Водночас з метою поновлення суспільної довіри до Конституційного судочинства Президент обрав доволі контраверсійний варіант реагування у вигляді законопроекту № 4288. Ним пропонується припинити повноваження конституційних суддів і обрати новий склад Конституційного Суду на засадах конкурсу. Такий механізм не передбачений Конституцією України і Законом України «Про Конституційний Суд України»  та порушує  основоположний принцип розподілу влад і складову  принципу верховенства права — юридичну визначеність.

З огляду на зазначене Світовий конгрес українських юристів робить наступну заяву з приводу останніх подій у державі.

Ми заявляємо, що конституційне оздоровлення в ситуації що склалась має відбуватись за критеріями інституційно спроможної держави.

Її складовими є повага до гідності і прав людини, верховенство права, демократична підзвітність і підконтрольність влади.

Тому ми вбачаємо наступні заходи у запобіганні конституційної кризи, яка на порозі.

Насамперед, Верховній Раді слід невідкладно підготувати законопроект про зміни у пакет законів, які регулюють питання електронного декларування та звітності публічних службовців та суддів, з урахуванням юридичної позиції (хоч і не виключно) Конституційного Суду. Однак ми це розглядаємо лише як тимчасовий захід.

Оскільки в останній час Конституційний Суд використовується як інструмент підриву юридичних засад незалежних регуляторів, то цьому слід запобігти шляхом внесення змін у розділ VI Конституції, який регулює виконавчу владу. Зокрема, необхідно встановити гарантії безсторонності в правовому статусі незалежних національних агентств з гарантіями їх відокремленості від уряду та впливу бізнесу. Йде мова про інституції на кшталт національних комісій з регулювання енергетики і комунальних послуг, цінних паперів і фондових ринків, фонду гарантування вкладів тощо.

Стосовно доброчесності суддів КС. Як відомо, на сьогодні КС має вакансії, які так і не заповнені органами влади. Їхнє заповнення може змінити дискурс у самому суді. Це мають бути авторитетні правники у галузі публічного, конституційного права із встановленням балансу між практичними працівниками-суддями і знаними вченими з мінімізацією політичних впливів на процес їх призначення.

Розпускати Конституційний Суд неприпустимо з огляду на конституційний баланс у системі стримувань і противаг. Україна відноситься до континентальної системи права, організація влади в якій забезпечується через діяльність спеціалізованого суду sui generis, який покликаний захищати верховенство конституції.

Тому за обставин, що склались мають бути проведені компетентні розслідування обставин порушення засад доброчесності конституційними суддями, якщо такі мали місце. Судді КС можуть бути звільненими тільки при наявності достатніх підстав. Це питання вирішує сам Конституційний суд при відстороненні суддів, щодо яких ведеться розслідування.

Парламент має достатньо засобів, щоб внести корективи відповідно до вимог належної правової процедури. Він може удосконалити механізми притягнення конституційних суддів до дисциплінарної відповідальності. Для цього має , як варіант, створюватися у складі Суду дисциплінарна палата з числа дев’яти суддів, до яких не входять голова Суду та судді, які ініціюють дисциплінарну процедуру.  Суддя, щодо якого проводиться розслідування, має бути відсторонений від виконання своїх повноважень на час розслідування і до прийняття за його результатами рішення.

Ми маємо також завершити конституційні перетворення, які стосуються децентралізації влади та гармонізації обов’язків держави у сфері прав людини згідно із міжнародними зобов’язаннями України.

І маємо пам’ятати: засоби конституційної демократії не мають вносити дисбаланс у поділ влади та використовуватися на шкоду Конституції.

Як зазначено у звіті про стан верховенства права у ЄС у 2020 році: «Верховенство права вимагає створення екосистеми, що базується на повазі до незалежності судової влади та ефективної антикорупційної політики»

Конституція є соціальним контрактом про спільнотворення щодо обмеження влади і забезпечення прав людини, результатом чого є людське щастя.