Громадська спілка “Світовий Конгрес українських юристів” (СКУЮ) об’єднує юристів українського походження, їх громадсько-професійні організації, що проживають, працюють або ж створені в Україні та за її кордонами.

Основною метою її діяльності є залучення юристів українського походження до процесів демократичних перетворень в Україні, дотримання принципів верховенства права і справедливості, вирішення міжнародних і національних проблем правового та гуманітарного характеру.

Історія СКУЮ починається з вересня 1990 року, коли в громадських об’єднаннях юристів України виникла ідея проведення представницького зібрання українських юристів різних країн з метою сприяння становленню України як незалежної правової демократичної держави.

Зусиллями ініціаторів, а саме: Спілки юристів України та Асоціації українських правників, при підтримці професійних об’єднань юристів українського походження із США, Канади, правників Австрії, Аргентини, Польщі, Великої Британії і Франції 18-23 жовтня 1992 року в м. Києві проведені Перші збори Світового Конгресу українських юристів.

22-23 жовтня 1994 року в м. Києві відбулись ІІ збори СКУЮ, які схвалили Статут Конгресу, а у 1995 році СКУЮ зареєстровано Міністерством юстиції України (свідоцтво № 685).

3-6 жовтня 1996 року в м. Ялта відбулись ІІІ збори СКУЮ, на яких, серед іншого, обговорювались здобутки та перспективи конституційного процесу в Україні.

Першим президентом СКУЮ у 1992-1994 рр. був  Сергій  Головатий, у 1994-1998 рр. цю посаду обіймав Володимир Стретович.  На ІV зборах Світового Конгресу українських юристів, що проходили 17-20 вересня 1998 року в м. Львові, де  обговорювались проблеми судово-правової і адміністративної реформ, становлення і функціонування інституту омбудсмена в Україні та Вищої ради юстиції, президентом СКУЮ було обрано Валерія Євдокимова – голову Вищої ради юстиції, голову Спілки юристів України.

17 червня 2010 року в м. Києві відбулися VІІ Збори СКУЮ. У роботі цього представницького міжнародного форуму взяли участь  відомі юристи з України, делегації від Союзу юристів України, Асоціації юристів у галузі фінансового і банківського права України, Асоціації українських правників, Американської асоціації юристів українського походження (UABA). Конгрес пройшов під гаслом: “Забезпечення верховенства права як гарантія демократичного розвитку України” і розглянув актуальні проблеми розбудови правової держави в Україні. Це було останнє зібрання спілки, у якому взяла участь делегація юристів українського походження від США та Канади.

Після позачергових ІХ Загальних зборів СКУЮ, що пройшли в Києві 20 липня 2020 року, розпочались перетворення, спрямовані на повернення до демократичних засад у житті громадської спілки. Збори обрали президентом Світового конгресу відомого політичного і державного діяча – ректора Національної школи суддів України, доктора юридичних наук, заслуженого юриста України Миколу Оніщука, оновили склад Керівної Ради та Ревізійної комісії.

Позачергові Х Загальні збори СКУЮ (27 жовтня 2021 р.) та черга засідань Керівної Ради, що передували ним, затвердили нову редакцію Статуту Світового конгресу українських юристів, завершили структуризацію Керівної Ради СКУЮ, сформували нормативну базу громадської спілки. Було утворено п’ять постійних комісій та один комітет Керівної Ради, ухвалено низку локальних корпоративних актів, що регулюють роботу постійних комісій і Номінаційного Комітету Керівної Ради, визначають порядок прийому до громадської спілки, створення її відокремлених підрозділів, сплату внесків і використання майна та коштів Світового конгресу.

Водночас запрацював Секретаріат спілки, було налагоджено електронне та паперове діловодство, а згодом відкрито банківський рахунок Конгресу, що дозволило завдяки членським внескам та добровільним пожертвам акумулювати кошти для здійснення статутної діяльності.

Сьогодні, як і 30-ть років назад, Світовий конгрес українських юристів залишається ініціатором, організатором та активним учасником багатьох науково-експертних заходів з питань конституційної і судово-правової реформ, що мають на меті розвиток державних інститутів та громадянського суспільства, забезпечення справедливого правосуддя, прав і свобод людини, утвердження принципів верховенства права.