Почесні президенти

Головатий Сергій Петрович

Перший Президент СКУЮ У 1992-1994 рр.

У 1995‒1997, 2005‒2006 роках – міністр юстиції України.

Від 1995 року безперервно перебував у складі української  делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), де обіймав посади: віце-президента ПАРЄ (2006‒2009), голови Комітету з правил процедури та імунітетів (2002‒2005), голови Комітету з юридичних питань і прав людини (2005‒2006), голови Комітету з дотримання державами ‒ членами Ради Європи обов’язків та зобов’язань (Моніторинговий комітет, 2008‒2010), заступника голови Комітету з юридичних питань та прав людини (із січня 2010 року). У 2002‒2010 роках – член Бюро ПАРЄ.

Упродовж 1995‒2001 та 2005‒2009 років –  член Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеційська Комісія) від України, обіймав посади віце-президента та члена Бюро Комісії  (1997‒2001). З 2010 року по 2013 рік – представник Парламентської Асамблеї Ради Європи у Венеційській Комісії.

Від 2015 року до 2017 року – радник Голови Верховної Ради України (з конституційних питань).

У 2016‒2017 роках – заступник члена Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеційська Комісія).

Від березня 2017 року – член Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеційська Комісія).

Перебував на керівних посадах у громадських організаціях правничої професії національного та міжнародного рівнів: президент Асоціації українських правників (1990‒1995), президент Світового конгресу українських юристів (1992‒1994). Від 1992 року – президент-засновник Всеукраїнського благодійного фонду «Українська правнича фундація».

27 лютого 2018 року Указом Президента України за результатами конкурсу призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 2 березня 2018 року.

Стретович Володимир Миколайович

Президент СКУЮ у 1994 — 1998 рр.

Народний депутат України II, IV, V та VI скликань, Заслужений юрист України (1996 р.), кандидат юридичних наук, доцент, Член Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи (07.1997-01.1999). Член Координаційної ради з питань судово-правової реформи при Президентові України (10.1997-07.1998). Засновник і Голова Християнсько-Народного Союзу (пізніше перейменовано в Християнсько-Демократичний Союз) (з 1997 р.); президент Українського депутатського юридичного клубу (1994-1997 рр.), президент Фонду сприяння правовим і політичним реформам (з 12.1998 р.).

Євдокимов Валерій Олександрович

Почесний Президент ГС «Світовий конгрес українських юристів».

Президент Всесвітнього юридичного альянсу

Віце-президент Всесвітньої організації міжнародного співробітництва, миру та безпеки

Почесний Голова Союзу юристів України

Генеральний канцлер Брюссельського Вільного Університету науки, технологій та підприємницької діяльності

Академік академії економічних наук України

Заслужений юрист України

Державний службовець першого рангу

кандидат юридичних наук, професор

Академік Російської академії природничих наук

Академік Міжнародної академії фундаментальних основ буття

доктор філософії, доктор міжнародного права.